Naša Misija

Preduzeće Axsyntha je privatno, srpsko-belgijsko preduzeće osnovano 2013.

Šta je naša misija

Naša misija je da klijentima pružimo proizvode visokih performansi i visokog kvaliteta, koji doprinose
njihovom poslovanju.

Axsyntha je dobavljač specijalizovanih kompozitnih smola. Naš cilj je ispunjavanje zahteva i očekivanja naših klijenata.

Kontaktiraj Nas