Bisfenol-A na bazi epoksi smole za vinilestre

Axsyntha je dobavljač specijalizovanih kompozitnih smola.

VE smole su kombinacija kako poliesterskih smola, tako i epoksidnih smola. Iako imaju visoke vrednosti
mehaničke čvrstoće slične epoksidnim smolama, lako se primenjuju, slično kao i nezasićene poliesterske
smole.
Smole epoksi vinil estera bazirane na bisfenol-A obezbeđuju visoku hemijsku otpornost i mehaničku
čvrstinu. Imaju visoku otpornost na rastvarače, hidrolitičku otpornost i hemijsku otpornost.

Primena: različiti tipovi ručne izrade i infuzijske pultruzije

Sportska Oprema

Hemijski Konteijneri

Teška radna Vozila

Viskotlačne posude

Odbrana

Zahtev TDS

Popunite formu za zahtev TDS izaberite produkt iz padajćih kategorija i mi ćemo vas uskoro kontaktirati

    Choose a Product:

    Description:

    Kontaktiraj Nas